Vater XD-5A

PDFPrintEmail
VaterXD5A.jpgVaterXD5A.jpg

Base price £9.99
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price £9.99
Discount
Stick Tips

Reviews

Wednesday, 30 December 2015
Kom forbi he9r i min scleroseinformati. Og jeg te6nker efter at have le6st din 'sygdomsoplysning ...' at attak og fore5r bare ikke psaser sammen! Vi vil ud i lyset! Og ikke ligge her med ben, der ikke virker! Men jeg har pe5 min fe6rd le6st at sygdommen ofte forve6rres om fore5ret - me5ske vi har opbrugt D-vitaminreserverne? Jeg har lige fe5et mit ff8rste alvorlige attak og det er f..... skre6mmende! Og jeg klynker sq lidt! Det er synd for mig! Og det er synd for mine sme5 bf8rn at deres mor pludselig e6ndrer sig! Ke6re du, vi me5 gerne klynke. Vi bliver nok aldrig helbredt for denne he6slige sygdom og det kan de fleste mennesker omkring os godt se det triste i. Men se5 le6nge at vi kan ANDET end at klynke, se5 lever vi endnu. Og ud fra et enkelt indle6g kan jeg se at du har se5 meget andet i dig, at dine omgivelser vil tage sig godt at dit klynkeri! Og se5 me5 vi le6re at leve se5 godt vi kan med MS, for vi df8r jo ikke af den. Jeg selv skal i gang med en ny livsstil. Jeg vil e5bne mig for det alternative, selvom le6gerne griner lidt ad mig. I let them! Dog er jeg lige ge5et i gang med en binyrebarkhormon-kur, der skal afkorte dette attak. Derefter er det slut med 'deres' medicin. Jeg finder min egen vej - med hje6lp fra nogle der ved noget om det! Og hvis jeg klynker lidt undervejs, se5 ge5r det nok! Ke6re Anne, det er trist at du har fe5et et attak. Jeg ff8ler med dig og jeg forste5r dig! Jeg he5ber for dig at du finder din egen vej gennem dette. Tanker herfra... (Mie)